Vi tilbyr ikke Johnson & Johnson (Janssen) vaksinen. Er du i risikogruppen og skal prioriteres for covid vaksinering, råder vi deg til å sende en e-konsultasjon til fastlegen din. Øvrige grupper må vente på innkalling fra sin kommune.

Etterregistrering av covidvaksiner satt i utlandet

Har du fått satt covid-vaksine i utlandet, kan vi nå hjelpe deg med å få registret dette i SYSVAK. På denne måten vil du få godkjent koronasertifikat i Norge.

Vi trenger kopi av vaksinekortet utstedt av utenlandsk vaksinasjonsinstitusjon, hvor batch/lot nummer, type vaksine, dato og ditt navn, fødselsdato kommer tydelig frem. Når vi mottar dette kan vi registrere i SYSVAK. Kostnaden for dette er kroner 500,- og dekkes ikke av frikort.

Gjennomføring

Det er kommunene som har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer i anbefalte grupper som oppholder seg i kommunen. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil gjennomføre vaksinasjon lokalt og hvilke samarbeidspartnere de vil bruke. Fastlegene er sentrale i å finne frem til personer i risikogruppene som skal få tilbud om vaksine. De kan mange steder også bidra i gjennomføringen av vaksineringen lokalt.

Se også informasjon på www.fhi.no

Er du mellom 18 – 65 år og regner deg som risikogruppen, send en ekonsultasjon med indikasjon til fastlegen din. Skriv kun en indikasjon til legen, dette er da kostnadsfritt.

Her kan du se om du tilhører risikogruppen mellom 18 – 65 år:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks KMI >35 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Kroniske nyresykdommer eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Annen alvorlig og /eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av legen.Se informasjon på nettsidene til din kommune om hvem som får tilbud om vaksine, hvordan vaksineringen gjennomføres lokalt og når den skjer. Et kart med lenker til alle kommuner finnes på temasiden til Koronavaksinasjonsprogrammet.