Etterregistrering av covidvaksiner satt i utlandet

Har du fått satt covid-vaksine i utlandet, kan vi nå hjelpe deg med å få registret dette i SYSVAK. På denne måten vil du få godkjent koronasertifikat i Norge.

Vi trenger kopi av vaksinekortet utstedt av utenlandsk vaksinasjonsinstitusjon, hvor batch/lot nummer, type vaksine, dato og ditt navn, fødselsdato kommer tydelig frem. Når vi mottar dette kan vi registrere i SYSVAK. Kostnaden for dette er kroner 500,- og dekkes ikke av frikort.

Gjennomføring

Det er kommunene som har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer i anbefalte grupper som oppholder seg i kommunen. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil gjennomføre vaksinasjon lokalt og hvilke samarbeidspartnere de vil bruke.

Se også informasjon på www.fhi.no