Etterregistrering av covidvaksiner satt i utlandet

Har du fått satt covid-vaksine i utlandet, kan vi nå hjelpe deg med å få registret dette i SYSVAK. På denne måten vil du få godkjent koronasertifikat i Norge.

Vi trenger kopi av vaksinekortet utstedt av utenlandsk vaksinasjonsinstitusjon, hvor batch/lot nummer, type vaksine, dato og ditt navn, fødselsdato kommer tydelig frem. Når vi mottar dette kan vi registrere i SYSVAK. Kostnaden for dette er kroner 500,- og dekkes ikke av frikort.

Sjekk koronapasset før du reiser på ferie!

På Helsenorge.no ligger det gyldige koronasertifikatet til land i EU og EØS. Du kan laste det ned på telefonen eller skrive det ut og ha det med på reisen.

Dette er reglene for gyldig koronasertifikat i EU og EØS for de over 18 år:

  • Har du tre vaksinedoser er koronasertifikatet gyldig på ubestemt tid.
  • Har du fått to vaksinedoser, og ikke har dokumentert at du har hatt korona, gjelder koronasertifikatet i 270 dager fra andre dose ble satt. Etter det trenger du en oppfriskningsdose, eller negativ test. Flere land har krav om at det må ha gått et visst antall uker fra oppfriskningsdosen til innreise.
  • Har du dokumentert at du hadde korona før første vaksine, trenger du bare to vaksinedoser for å få gyldig koronasertifikat i ubegrenset tid. Da vil dose to regnes som en oppfriskningsdose.
  • Fikk du korona etter første dose, men før andre dose, så er også koronasertifikatet gyldig i ubegrenset tid. Da regnes dose to som oppfriskningsdose.
  • Har du dokumentert at du har hatt korona etter å ha fått to vaksinedoser, er koronasertifikatet gyldig fra 11 til 180 dager etter positiv test. Etter det må du ha en oppfriskningsdose, eller negativ test.
  • Har du ikke vaksinert deg, men har dokumentert at du har hatt korona, er koronasertifikatet gyldig fra 11 til 180 dager fra positiv test.
  • Hvis man ikke ønsker å ta en ekstra vaksinedose, er en negativ test de siste dagene før avreise et alternativ. De fleste godkjenner antigen hurtigtest, men noen krever PCR-test. Selvtester er ikke gyldige.

Husk at selvtester ikke registreres i koronasertifikatet. Har du vært syk uten å bekrefte det med enten en PCR-test eller antigen hurtigtest på teststasjon, må du regne 270 dager fra siste vaksine.

Etter det vil sertifikatet ditt være ugyldig. Da må du sørge for å få en tredje vaksinedose i god tid før ferien, eller ta en godkjent test for at sertifikatet skal være gyldig når du reiser.

Barn under 12 år trenger som hovedregel ikke koronasertifikat for reiser i EU eller EØS, men siden det er store forskjeller fra land til land må du sjekke reglene i det landet du skal reise til.