Vi har 6 fastleger og 2 vikar leger her på senteret.

Vi har en egen avdeling for bedriftshelsetjeneste og reisevaksineklinikk.