.

Som registrert pasient hos oss kan du benytte deg av våre online-tjenester som inkluderer online-timebestilling, reseptfornyelser og e-konsultasjon. Det anbefales å logge seg inn med bank id, da dette er det enkleste. Du får valg mellom kodebrikke eller bank id på mobil når du trykker på knappen for bank id.

Du må ha registrert riktig mobiltelefonnummer og e-post adresse hos oss på forhånd for å kunne logge inn.

logg på Harbitzalléen Legesenter A/S (besoklegen.no)

Er du ny pasient på senteret har vi ikke registert mobil telefon eller mail adresse og du må da ta kontakt pr mail eller telefon for å registere dette.