Vi har alle reisevaksiner tilgjengelig for store og små. Kontakt oss for time på vaksineklinikken på telefon eller bestill selv via selvbetjeningen. Velg da reise og vaksineklinikken som behandler.

For full oversikt over hvilke vaksiner som er anbefalt til alle land trykk på denne linken:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Gjennom tjenesten mine vaksiner vil du få oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort til bruk i utlandet.

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Disse vaksinene kan du finne i Mine vaksiner

  • Barnevaksiner: alle som er født i 1995 og senere vil finne barnevaksinene sine.
  • Reisevaksiner, influensavaksiner og andre vaksiner som er tatt i 2011 og senere. Gjelder alle aldersgrupper.