Generelt om reisevaksiner

Behov for vaksiner avhenger av hvilket land du skal til, hva du skal gjøre der og hvor lenge du skal være borte. Din egen helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus samt den til enhver tid gjeldende epidemiologiske situasjonen er også med i vurderingen. Derfor bør du ta opp dette med lege/vaksinasjonskontor her før du skal reise.

Vær ute i god tid

For de fleste vaksiner tar det minst 1-2 uker etter vaksinasjon før du oppnår beskyttelse. Noen vaksiner må også gis to eller flere ganger for at du skal få full virkning. For å få best mulig effekt er det derfor lurt å starte vaksinasjonen i god tid før du skal reise.

Dokumentasjon

All vaksinasjon skal registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Hvis du lurer på hvilke vaksiner du eller barna dine (under 16 år) har fått, kan du sjekke dette på helsenorge.no:

Enkelte land krever at du har med deg dokumentasjon på vaksinasjon mot enkelte sykdommer. Dette kan en lege hjelpe deg med.

Hvis du vaksinerer deg i utlandet er det viktig at du får skriftlig dokumentasjon på type vaksine og dato for vaksinasjon, slik at vi kan få dette registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret etter at du kommer hjem, eventuelt får fullført vaksinasjonen ved hjemkomst til Norge.

Vaksiner alle bør ha

Alle bør være vaksinert i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet, og passe på å ha nødvendige oppfriskningsdoser.

Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

Generelt bør alle være grunnvaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Voksne som er grunnvaksinert bør i tillegg ta én dose oppfriskningsvaksine mot sykdommene ca. hvert tiende år. Selv om du reiser til et land der det ikke er økt risiko for å få sykdommene, er det likevel anbefalt å friske opp vaksinene sammen med reisevaksinasjon og rådgivning.

Aktuelle vaksiner ved utenlandsreiser

Vær oppmerksom på at dersom du har behov for internasjonalt vaksinasjonssertifikat (gult vaksinasjonskort) i forbindelse med reise, så bestilles og utstedes det av oss på vaksineklinikken.

Gulfebervaksine

Gulfeber finnes i Afrika, Sør-Amerika og Mellom-Amerika, og gulfebervaksine er anbefalt for alle som reiser til et område med risiko for gulfebersmitte.

Enkelte land, både med og uten risiko for gulfebersmitte, kan kreve dokumentasjon på gulfeber-vaksinasjon (internasjonalt vaksinasjonssertifikat som utstedes av helsepersonell) ved innreise. Dette gjelder alle reisende som kommer fra eller reiser gjennom land med risiko for gulfebersmitte (også lavrisikoland), og kan også gjelde ved mellomlanding i et slikt land.

Det tar noe tid fra vaksinasjon til du oppnår beskyttelse. Det internasjonale gulfebersertifikatet er derfor først gyldig fra 10 dager etter du har fått vaksinen, men er deretter gyldig livet ut (fordi vaksinen vanligvis gir livslang beskyttelse).

Gulfebervaksinen kan gis fra 9 måneders alder, men de fleste land krever ikke vaksinasjonssertifikat for barn under ett år.

Spesifikke krav til gulfebervaksinasjon i ulike land kan bli endret fra tid til annen.

Vi har alle reisevaksiner tilgjengelig for store og små. Kontakt oss for time på vaksineklinikken på telefon eller bestill selv via selvbetjeningen. Velg da reise og vaksineklinikken som behandler.

For full oversikt over hvilke vaksiner som er anbefalt til alle land trykk på denne linken:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

TBE VAKSINE

TicoVac og TicoVac Junior er indisert for vaksinasjon mot skogflåttoverført encefalitt (TBE) av personer som er hhv. 16 år

Hva er skogflåttencefalitt?

Skogflåttencefalitt kalles også Tick Born Encephalitis (TBE). Sykdommen smitter mennesker via flåttbitt. Vaksinen beskytter kun mot TBE-viruset, ikke mot selve flåtten eller mot borrelia. Får du ett flått bitt og det danner seg rød ring rundt bittstedet – oppsøk lege for behandling!

En del av de som smittes får influensalignende symptomer, mens noen får et svært alvorlig sykdomsforløp (hjernehinne, hjernebetennelse eller ryggmargsbetennelse). Det finnes ingen behandling mot TBE, men vaksinen beskytter godt.

*Vaksinering for de over 60 år og som har immunsviktstilstander

Første dose

2 dose etter 7 dager

3 dose etter 30 dager (etter dose to)

4 dose 5-12 mnd etter dose 3. (gjerne da rett før flått sesongen setter inn)

Vaksinen gir da beskyttelse i 3 år, hvor man da tar en boosterdose.

*Vaksinering for de under 60 år og barn:

 • Første dose
 • 2 dose etter 1-3 mnd  (hurtigregime settes dose 2 etter 2 uker)
 • 3 dose 5-12 mnd etter dose 2. ( gjerne da rett før flått sesongen setter inn)

Vaksinen gir da beskyttelse i 3-5 år, hvor man da tar en boosterdose.

Ønsker du vaksine, sett deg opp på time på vår vaksineklinikk. Du kan enkelt booke time selv gjennom besøklegen, velg da bare vaksineklinikken som behandler og du kan sette deg opp på time.

Vaksinen mot helvetesild heter Shingrix. 1 av 4 voksne rammes av helvetesild i løpet av livet, og risikoen øker ved stigende alder. Helvetesild er et smertefullt utslett som karakteriseres ved små blærer på huden. Smertene kan være meget intense, derav navnet helvetesild. Du har større risiko for å få helvetesild hvis du er 50 år eller eldre, grunnet aldersrelatert svekkelse av immunforsvaret. Ta kontakt med din lege for mer informasjon om denne vaksinen.

RS-virus vaksinen heter Arexvy og er for personer over 60 år. Respiratorisk syncytialvirus ( RS-virus) er et vanlig virus som kan føre til luftveisinfeksjoner. RS-virus gir i de fleste tilfeller forkjølelse lignende symptomer, og de fleste blir friske i løpet av en til to uker. Man kan bli smittet av RS-virus flere ganger i løpet av livet.

Eldre og voksne med kroniske sykdommer kan være mer utsatt for å utvikle mer alvorlige infeksjoner på grunn av RS-virus. Sykdommer som hjerte-og karsykdommer, diabetes og lungesykdommer som astma og kols. Ta kontakt med din lege for mer informasjon om denne vaksinen.

VAKSINEPRISER 2024

PRISENE ER OPPGITT PR DOSE.

 • HAVRIX HEP A                   578,-                    (2DOSER)
 • HAVRIX PED HEP A          528,-                     (2 DOSER)          
 • ENGERIX HEP B                 566,-                    (3 DOSER)
 • ENGERIX PED HEP B        480,-                    (3 DOSER)
 • TWINRIX HEP A+B           848,-                    (3 DOSER)
 • TWINRIX PED HEP A+B  670,-                    (3 DOSER)
 • TICOVAC FLÅTT                647,-                    (<60 – 3 DOSER >60 – 4 DOSER)
 • TICOVAC FLÅTT PED        528,-                    (3 DOSER)
 • BOOSTRIX POLIO             585,-                    (1 DOSE)
 • STAMARIL GULFEBER     686,-                    (1 DOSE)
 • TYPHIM                               537,-                    (1 DOSE)
 • QDENGA, DENGUE          1250,-                  (2 DOSER)
 • IXIARO JAP. ENC               1247,-                  (2 DOSER)
 • MENVEO                             670,-                    (1 DOSE)
 • TRUMENBA MEN.B        1179,-                  (2 DOSER)
 • SHINGRIX                           2250,-                  (2 DOSER)
 • AREXVY RS                         2650,-                  (1 DOSE)
 • PNEUMOVAX                    637,-                    (1 DOSE)
 • RABIPUR                             986,-                    (2 DOSER)
 • BOOSTRIX                          537,-                    (1 DOSE)
 • DUKORAL DRIKKE            1100,-                  (2 DOSER, DRIKKE)

VED TIME PÅ VAKSINEKLINIKKEN FOR GJENNOMGANG AV BEHOV FOR VAKSINERING VIL DET KOMME ETT TILLEGG PÅ 250,- FOR KONSULTASJON.