HVORDAN BETALING GJØRES PÅ LEGESENTERET:

Vi benytter oss av Convene som håndterer alle våre innbetalinger. Hos oss kan du velge å betale med kort, Vipps eller få tilsendt regning på mobilen. Velger du sistnevnte har du 24 timer på å betale, før det påløper gebyr. En slik løsning vil alltid komme når man har en telefon time, video time eller en e-konsultasjon med legen. Telefonnummeret til Convene er 21 62 73 20

Betalingsterminal: Etter endt konsultasjon kan du betale for deg på betalingsterminalen. Du taster inn fødselsdato og velger så å betale med kort, kontant, mobiltelefonen eller faktura. Hvis du velger å ikke bruke terminalen vil det bli ettersendt faktura med gebyr.

Mobilbetaling: Ved mobilbetaling mottar du SMS fra ConvenePay med personlig betalingslenke og kode (fire siffer). Mobilnummeret hentes fra journalsystemet, men du kan selv oppdatere nummeret sitt på betalingsterminalen eller ved å gi beskjed til klinikken. Mobilbetaling med ConvenePay er tilgjengelig i 24 timer fra pasienten mottar SMS-en. Om mobilbetalingen ikke blir gjennomført innen fristen, sender Convene ut en faktura med fakturagebyr på vegne av klinikken. For svar på ofte stilte spørsmål, se Convene sine hjelpesider.

Faktura: Dersom regningen ikke blir betalt på betalingsterminalen eller via mobilbetaling, sendes en faktura fra Convene på vegne av klinikken. I disse tilfellene legges det til et fakturagebyr. Har pasienten samtykket til elektronisk kommunikasjon, kan betalingsinformasjon sendes elektronisk.

Har du frikort? Du må huske å melde fra til klinikken dersom du har frikort. Vær oppmerksom på at ikke alle utgifter dekkes av frikortet, eksempelvis materiell og attester. Har du mottatt en faktura selvom du har frikort, må denne betales og du får tilbake grunnbeløpet fra Helfo. Vi sletter ikke regningen. Ta med frikortet neste gang du kommer på time og vis det i luken så vi får registeret det.

Ikke møtt opp til avtalt time / for sen avbestilling? Timer må avbestilles 24 timer før oppmøte. Avbestilling kan gjøres pr mail til legesenteret eller pr telefon i senterets åpningstid dagen før, eller gjennom besøklegen senest 24 timer i forkant. Har du time etter en helligdag eller på en mandag som du ønsker å avbestille, må dette altså gjøres siste arbeidsdag før helligdagen eller helgen i vår åpningstid.

Timer som avbestilles for sent eller ikke møtt belastes med kroner 168,- / 273,-. Det dekkes ikke av frikortet.

Har du spørsmål vedrørende betaling, kan du kontakte Convene https://www.convene.no/privat/kontakt-oss/#kontaktskjema

eller på telefon 21 62 73 20.

 • Informasjon om frikort

Tidligere besto frikortordningen av egenandelstak 1 og egenandelstak 2.

Fra 1. januar 2022 er det ett felles egenandelstak for alle tjenestene som utløser godkjente egenandeler.  

Du får frikortet innen tre uker etter at du har betalt over 2921 kroner i egenandeler. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt. Har du betalt eller får regning på en legetime, tross frikort kan regningen ikke slettes, men må betales og du får tilbakebetalt fra Helfo.

Frikortet og vedtaksbrevet finner du når du logger deg inn på helsenorge.no.

Du finner digitalt frikort når du logger deg inn på helsenorge.no. Det digitale frikortet er gyldig som bevis på egenandelsfritak.

Du får fortsatt tilsendt frikort i papirversjon i posten.

Frikort-utbetalinger fra Helfo skjer fortløpende. Det kan ta inntil tre dager før du har pengene på konto.

Les mer informasjon om frikort og egenandeler på helsenorge.no.


 • Priser hos legen:

 • Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Egenandelstaket for 2022 er 2921 kroner.

 • Dersom du er til behandling/kontroll hos lege for senskader som følge av covid-19/korona, må du regne med å betale egenandel. Denne teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Du skal derimot ikke måtte betale egenandel for testing og behandling for covid-19/korona, ettersom covid-19 er en allmennfaglig, smittsom sykdom. Senskader etter covid-19 faller ikke under fritaket for egenandel.

  Her ser du en oversikt over de vanligste egenandelene som teller med i opptjeningen til frikort:

 • Konsultasjon hos allmennlege

160 kroner

280 kroner kveldstid

 • Konsultasjon hos allmennlege der legen er spesialist i allmennmedisin

212 kroner dagtid, gjelder også e-konsultasjon, video, telefon

332 kroner kveldstid, etter kl 16:00, gjelder også e-konsultasjon, video, telefon

 • Laboratorieprøver

59 kroner

 • Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist

​69 kroner

 • Uteblitt til bestilt time/forsen avbestilling

168,- hos allmennlege og  273,- hos spesialist i allmennmedisin.

Må avbestilles 24 timer før avtalt tid.  . Du kan avbestille timen din på besøklegen.no eller pr telefon/mail

 • Tillegg for materiell

GU, suturfjerning o.l. 63 kroner

Spirometri, EKG, sårstell, ano/rektoskopi 95 kroner

Mindre kirurgi 134 kroner

Større sårstell og kirurgiske inngrep 181 kroner

 • Legeattester/legeerklæringer/henvisninger

Legeattest søknad TT kort 400 kroner

Legeattest førerkort 800 kroner

Legeattest søknad handikap parkering 350 kroner

Sportsdykker 800 kroner

Helseerklæring 450 kroner

Fit to fly / Fit to work attest 850 kroner

Covid hurtigtest 850 kroner

Covid PCR 500 kroner + pluss Furst beløp

Skoleattest 250 kroner

 • Vaksine priser:

diTe Booster (stivkrampe/difteri) 500,-
Polio 350,-
Boostrix Polio (Trippelvaksine + kikkhoste) 450,-
Havrix (Hepatitt A) 2 doser pr.dose 500,-
Engerix-B voksen/Junior (Hepatitt B) 3 doser pr.dose 500,-
Twinrix (Hepatitt A+B) 3 doser pr.dose 700,-
Twinrix Junior 3 doser pr.dose 400,-
Ticovac (skogflåttvaksine) 3 doser pr.dose 450,-
Ticovac Junior 3 doser pr.dose 400,-
Japansk encefalitt 2 doser pr.dose 1000,-
Stamaril (Gul feber) 600,-
Typhim Vi (thyfoidfeber vaksine) 400,-
Pneumovax (Pneumokokk vaksine) 500,-
Menveo ACWY (meningokokk vaksine) 600,-
Influensavaksine for ikke risikogruppe 375,-
Rabies Imovax 3 doser pr.dose 550,-

Vaksinekonsultasjon på 250 NOK kommer i tillegg til vaksinekostnad oppgitt ovenfor, med unntak av influensavaksinen og pneumovax