Jon Christensen

Jon Christensen

Fastlege

Dr.med.spes.
allmennmedisin.
Autorisert petroleumslege og dykkerlege

Knut A. Gråbø

Knut A. Gråbø

Fastlege

Spes. allmennmedisin
Autorisert petroleumslege.
Masterstudium i Helseadministrasjon UiO

Anne Karin Lysen

Anne Karin Lysen

Fastlege

Spes. allmennmedisin
Daglig leder

Robin Jareg

Robin Jareg

Fastlege

Spes. allmennmedisin.

Ingrid Rolfsjord

Ingrid Rolfsjord

Fastlege

Spes. allmennmedisin

Said Tutunchian

Said Tutunchian

Fastlege

Spes. allmennmedisin

Adnan Farooqi

Adnan Farooqi

Vikar lege

Allmennmedisin

Mari Rones

Mali Rones

Vikar lege

Lege i spesialisering