Vi har fått ny epostadresse : post@harbitzalleenlegesenter.no

Oppfriskningsvaksine for voksne

Ikke alle vaksinene du får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, gir beskyttelse livet ut. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor påfyll av enkelte vaksiner i voksen alder for å opprettholde beskyttelse mot sykdommene.

Anbefaler påfyll av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio, vaksinen heter Boostrix Polio

Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet får barn tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio på 2. klassetrinn (cirka 7 år) og 10. klassetrinn (cirka 15 år).

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle voksne tar oppfriskningsdoser av vaksinen omtrent hvert tiende år. Alle vaksinene kan gis samlet i én sprøyte. Anbefalingen gjelder for alle voksne, ikke bare de som har tenkt seg på utenlandsreise.

Ved å fylle på hvert tiende år sikrer man den enkeltes individuelle beskyttelse, samtidig som man opprettholder høy beskyttelse i befolkningen. Når de aller fleste i befolkningen er beskyttet mot en sykdom oppnår man såkalt flokkbeskyttelse, som igjen beskytter de som ikke er vaksinert. Ved lav vaksinasjonsdekning kan sykdommer som vi har kontroll over i Norge i dag, slik som polio og difteri, komme tilbake.

TBE VAKSINE

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image.png

Hva er skogflåttencefalitt?

Skogflåttencefalitt kalles også Tick Born Encephalitis (TBE). Sykdommen smitter mennesker via flåttbitt. Vaksinen beskytter kun mot TBE-viruset, ikke mot selve flåtten eller mot borrelia. Får du ett flått bitt og det danner seg rød ring rundt bittstedet – oppsøk lege for behandling!

En del av de som smittes får influensalignende symptomer, mens noen får et svært alvorlig sykdomsforløp (hjernehinne, hjernebetennelse eller ryggmargsbetennelse). Det finnes ingen behandling mot TBE, men vaksinen beskytter godt.

*Vaksinering for de over 60 år og som har immunsviktstilstander:

Første dose

2 dose etter 7 dager

3 dose etter 30 dager (etter dose to)

4 dose 5-12 mnd etter dose 3. (gjerne da rett før flått sesongen setter inn)

Vaksinen gir da beskyttelse i 3 år, hvor man da tar en boosterdose.

*Vaksinering for de under 60 år og barn:

 • Første dose
 • 2 dose etter 1-3 mnd  (hurtigregime settes dose 2 etter 2 uker)
 • 3 dose 5-12 mnd etter dose 2. ( gjerne da rett før flått sesongen setter inn)

Vaksinen gir da beskyttelse i 3-5 år, hvor man da tar en boosterdose.

TicoVac og TicoVac Junior er indisert for vaksinasjon mot skogflåttoverført encefalitt (TBE) av personer som er hhv. 16 år

Ønsker du vaksine, sett deg opp på time på vår vaksineklinikk. Du kan enkelt booke time selv gjennom besøklegen, velg da bare vaksineklinikken som behandler og du kan sette deg opp på time.

Skal du ut på reise?

klikk på FHI sin link her https://www.fhi.no/sv/smittevernrad-ved-reiser/rad/reiserad-for-utenlandsreiser/ og få gode tips til turen.

Ta prøve på Fürst?

Har du hatt en samtale med din lege og avtalt å ta prøver på Fürst, kan du følge denne linken for informasjon om åpningstider og adressene til laboratoriene de har.

https://www.furst.no/ta-prove-hos-oss/

Fit to Fly / Fit to work attest

Vi utfører Covid-19 hurtigtest. PCR metoden anbefales som førstevalg, men antigen-hurtigtester kan være et alternativ hvis man skal ut å fly og det kreves negativ Covid-19 test som ikke er eldre enn 24 timer. Sjekk alltid om landet du skal til godkjenner hurtigtest eller krever PCR test.

Med en Covid-19 antigen hurtigtest vil man få resultatet på 15 min, og man får da attest fra legen som kan fremvises på flyplass eller til arbeidsgiver.

Testen med attest koster 850,-

På attesten må pass nummeret påskrives, så det er viktig at passet medbringes til legetimen.

Du må selv sjekke at landet du skal reise til godkjenner hurtigtest.

Sjekk koronapasset før du reiser på ferie!

Dette er reglene for hvem som får grønt koronasertifikat og hva det kan brukes til.

På Helsenorge.no ligger det gyldige koronasertifikatet til land i EU og EØS. Du kan laste det ned på telefonen eller skrive det ut og ha det med på reisen.

Dette er reglene for gyldig koronasertifikat i EU og EØS for de over 18 år:

 • Har du tre vaksinedoser er koronasertifikatet gyldig på ubestemt tid.
 • Har du fått to vaksinedoser, og ikke har dokumentert at du har hatt korona, gjelder koronasertifikatet i 270 dager fra andre dose ble satt. Etter det trenger du en oppfriskningsdose, eller negativ test. Flere land har krav om at det må ha gått et visst antall uker fra oppfriskningsdosen til innreise.
 • Har du dokumentert at du hadde korona før første vaksine, trenger du bare to vaksinedoser for å få gyldig koronasertifikat i ubegrenset tid. Da vil dose to regnes som en oppfriskningsdose.
 • Fikk du korona etter første dose, men før andre dose, så er også koronasertifikatet gyldig i ubegrenset tid. Da regnes dose to som oppfriskningsdose.
 • Har du dokumentert at du har hatt korona etter å ha fått to vaksinedoser, er koronasertifikatet gyldig fra 11 til 180 dager etter positiv test. Etter det må du ha en oppfriskningsdose, eller negativ test.
 • Har du ikke vaksinert deg, men har dokumentert at du har hatt korona, er koronasertifikatet gyldig fra 11 til 180 dager fra positiv test.
 • Hvis man ikke ønsker å ta en ekstra vaksinedose, er en negativ test de siste dagene før avreise et alternativ. De fleste godkjenner antigen hurtigtest, men noen krever PCR-test. Selvtester er ikke gyldige.

Husk at selvtester ikke registreres i koronasertifikatet. Har du vært syk uten å bekrefte det med enten en PCR-test eller antigen hurtigtest på teststasjon, må du regne 270 dager fra siste vaksine.

Etter det vil sertifikatet ditt være ugyldig. Da må du sørge for å få en tredje vaksinedose i god tid før ferien, eller ta en godkjent test for at sertifikatet skal være gyldig når du reiser.

Barn under 12 år trenger som hovedregel ikke koronasertifikat for reiser i EU eller EØS, men siden det er store forskjeller fra land til land må du sjekke reglene i det landet du skal reise til.