Har du symptomer på luftveisplager (hoste, snue) møt opp til legetimen med munnbind.

Vi har fått ny epostadresse : post@harbitzalleenlegesenter.no

Oppfriskningsvaksine for voksne

Ikke alle vaksinene du får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, gir beskyttelse livet ut. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor påfyll av enkelte vaksiner i voksen alder for å opprettholde beskyttelse mot sykdommene.

Anbefaler påfyll av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio, vaksinen heter Boostrix Polio

Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet får barn tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio på 2. klassetrinn (cirka 7 år) og 10. klassetrinn (cirka 15 år).

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle voksne tar oppfriskningsdoser av vaksinen omtrent hvert tiende år. Alle vaksinene kan gis samlet i én sprøyte. Anbefalingen gjelder for alle voksne, ikke bare de som har tenkt seg på utenlandsreise.

Ved å fylle på hvert tiende år sikrer man den enkeltes individuelle beskyttelse, samtidig som man opprettholder høy beskyttelse i befolkningen. Når de aller fleste i befolkningen er beskyttet mot en sykdom oppnår man såkalt flokkbeskyttelse, som igjen beskytter de som ikke er vaksinert. Ved lav vaksinasjonsdekning kan sykdommer som vi har kontroll over i Norge i dag, slik som polio og difteri, komme tilbake.

TBE VAKSINE

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image.png

Hva er skogflåttencefalitt?

Skogflåttencefalitt kalles også Tick Born Encephalitis (TBE). Sykdommen smitter mennesker via flåttbitt. Vaksinen beskytter kun mot TBE-viruset, ikke mot selve flåtten eller mot borrelia. Får du ett flått bitt og det danner seg rød ring rundt bittstedet – oppsøk lege for behandling!

En del av de som smittes får influensalignende symptomer, mens noen får et svært alvorlig sykdomsforløp (hjernehinne, hjernebetennelse eller ryggmargsbetennelse). Det finnes ingen behandling mot TBE, men vaksinen beskytter godt.

*Vaksinering for de over 60 år og som har immunsviktstilstander:

Første dose

2 dose etter 7 dager

3 dose etter 30 dager (etter dose to)

4 dose 5-12 mnd etter dose 3. (gjerne da rett før flått sesongen setter inn)

Vaksinen gir da beskyttelse i 3 år, hvor man da tar en boosterdose.

*Vaksinering for de under 60 år og barn:

  • Første dose
  • 2 dose etter 1-3 mnd  (hurtigregime settes dose 2 etter 2 uker)
  • 3 dose 5-12 mnd etter dose 2. ( gjerne da rett før flått sesongen setter inn)

Vaksinen gir da beskyttelse i 3-5 år, hvor man da tar en boosterdose.

TicoVac og TicoVac Junior er indisert for vaksinasjon mot skogflåttoverført  encefalitt (TBE) av personer som er hhv. 16 år

Ønsker du vaksine, sett deg opp på time på vår vaksineklinikk. Du kan enkelt booke time selv gjennom besøklegen, velg da bare vaksineklinikken som behandler og du kan sette deg opp på time.

Vaksine mot RS-virus og mot helvetesild.

RS-virus vaksinen heter Arexvy og er for personer over 60 år. Respiratorisk syncytialvirus ( RS-virus) er et vanlig virus som kan føre til luftveisinfeksjoner. RS-virus gir i de fleste tilfeller forkjølelselignende symptomer, og de fleste blir friske iløpet av en til to uker. Man kan bli smittet av RS-virus flere ganger iløpet av livet.

Eldre og voksne med kroniske sykdommer kan være mer utsatt for å utvikle mer alvorlige infeksjoner på grunn av RS-virus. Sykdommer som hjerte-og karsykdommer, diabetes og lungesykdommer som astma og kols. Ta kontakt med din lege for mer informasjon om denne vaksinen.

Vaksinen mot helvetesild heter Shingrix. 1 av 4 voksne rammes av helvetesild i løpet av livet, og risikoen øker ved stigende alder. Helvetesild er et smertefullt utslett som karakteriseres ved små blærer på huden. Smertene kan være meget intense, derav navnet helvetesild. Du har større risiko for å få helvetesild hvis du er 50 år eller eldre, grunnet aldersrelatert svekkelse av immunforsvaret. Ta kontakt med din lege for mer informasjon om denne vaksinen.

Ta prøve på Fürst?

Har du hatt en samtale med din lege og avtalt å ta prøver på Fürst, kan du følge denne linken for informasjon om åpningstider og adressene til laboratoriene de har.

https://www.furst.no/ta-prove-hos-oss/